מכירת חיסול

עלינו לפנות מקום למניה חדשה שתגיע בקרוב; לשם כך עלינו להחליף מניות ישנות, אז קנו בונג מציאה; וטיפוח מוזל