מתאם זכוכית וטווח מתאמי גזע למטה


אלה הם טווחי מתאם הזכוכית הזכר-זכר, נקבה-נקבה, נקבה-נקבה, ומתאמי זכוכית במורד זכוכית בדף אחד.